Produkcja środków smarnych może odbywać się na wiele sposobów, dzięki czemu daje nam to dostęp do bardzo różnorodnych jakościowo i cenowo produktów.

 

BAZA OLEJOWA I DODATKI – PODSTAWA ŚRODKA SMARNEGO

Podstawą do produkcji każdego środka smarnego, są bazy olejowe, jak i pakiety dodatków dostarczane przez wyspecjalizowane firmy chemiczne, takie np. jak Afotn, Lubrizol, Oronite, Infineum, Evonik, i wiele innych, często wyspecjalizowanych w konkretnych kategoriach.

W zależności od zastosowania, jakości bazy, i finalnej formulacji, możemy przyjąć, że oleje bazowe stanowią od około 70 do 95% zawartości finalnego środka smarnego, a tym samym dodatki stanowią średnio od 30 do 5% zawartości finalnego środka smarnego.

Przy czym, szczególnie w przypadku olejów silnikowych, raczej nie stosuje się tylko jednego typu bazy do produkcji środka smarnego. Przeważnie są to dwie, trzy grupy w ramach danej formulacji. Wynika to m. in. z samej formulacji, właściwości poszczególnych baz i oczywiście ich regionalnej podaży.

Wszystko oparte jest to również o wewnętrzny dział Research & Developement każdej firmy olejowej, którego zadaniem jest stworzenie optymalnej formulacji, często przy współpracy z OEM, lub z Motorsportem, co stanowi dodatkowy poligon do testów i rozwoju dla producenta.

 

FORMULACJA

Wnikanie w szczegóły tak rozległego tematu wymagałoby rozpisanie procesu na części pierwsze, natomiast to co najważniejsze, to fakt, że w ramach specyfikacji jakościowych m. in. API, ACEA, czy producenckich – BMW, VW, PSA, etc.. Specyfikacje określone są konkretnymi parametrami:

  • przeciwzużyciowymi
  • zawartości siarki
  • fosforu
  • popiołów siarczanowych
  • osadów na tłokach
  • parametrami lotności
  • wiele, wiele innych…

 

PRZEŁOŻENIE NA FINALNY PRODUKT

W przypadku parametrów „cywilnych” środków smarnych, aby produkt był zgodny z aprobatą i stanowił jakościowy odpowiednik danej normy, producent oleju musi się trzymać określonego “przepisu” na daną specyfikację. Na tym etapie Rock Oil zawsze poszukuje możliwości poprawienia formulacji w celu dostarczenia Klientom tzw. Oil Performance Reserve, czyli stworzenia jak największej przewagi jakościowej nad wytyczoną specyfikacją tak aby finalny produkt sprawdził się w trudniejszych warunkach eksploatacji. Oczywiście są też marki i strategie firm, które w ramach danej specyfikacji, będą szukały rozwiązań budżetowych, i to jest miejsce, w którym powstają różnice między finalnymi produktami różnych producentów.

W przypadku motorsportu, ta dziedzina nie ukierunkowuje środka smarnego pod kątem wydłużonych interwałów, zdolności do absorbowania większej ilości zanieczyszczeń w czasie, etc.. Tu profil produktu skupiony jest stricte na parametrach przeciwzużyciowych, odporności na wysokie temperatury, odporności na ścinanie – w tym odporność na trwałą utratę lepkości (tzw. PVL – Permanent Viscosity Loss) i wyjątkowo niską lotność. Parametry te “śrubowane” są kosztem krótszego interwału. W tym przypadku producenci nie muszą oglądać się na specyfikację co pozwala w pełni pokazać możliwości R&D danej marki (w naszym przypadku jest to gama Rock Oil Carbon korzystająca z naszej technologii estrów niepolarnych).

Rock Oil Team PL